دکتر مهرنوش مهدی نیا رودسری جراح و متخصص زنان و زایمان

​زنان شاد ، جامعه ی سالم

تغییرات خانم باقری بعد از ۲ جلسه بوتاکس

تغییرات خانم عزیزی بعد از ۲ جلسه مزوتراپی

تغییرات خانم باقری بعد از ۲ جلسه بوتاکس

تغییرات خانم عزیزی بعد از ۲ جلسه مزوتراپی

تغییرات خانم باقری بعد از ۲ جلسه بوتاکس

تغییرات خانم عزیزی بعد از ۲ جلسه مزوتراپی